CricketArchive

Players (S) who have played for Malaysia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Saat Jalil 1985-1996/97
Saiful Hawari 2003-2005/06
S Sakadivan 1998/99-2007/08
C Samuel 1974-1987
R Sandosham 1963/64
K Sathiaseelan 2001/02-2004
D Saurajan 1970
E Seah 1986-1995/96
K Sekar 1979-1984
K Selvaratnam 1978-1982
RM Selvaratnam 1991/92-2007/08
SC Selvaratnam 2001/02-2003
Shafiq Sharif 2006-2018/19
Shahir Idris 1990
M Sham Jalil 1982-1984
N Shanmugam 2004/05
Sharani Ahmed 1998/99-2001
Sharul Nizam 2009/10-2014/15
Shazrul Izat 2009/10
Sheikh Nasir 2013/14
C Shepherdson 1963/64-1969/70
M Shepherdson 1963/64-1974
M Sidek 1963/64
DM Sockalingham 2004/05-2011/12
A Stevens 1983-1992
R Stevens 1964/65-1965
Suhan Alagaratnam 2018-2018/19
Suharril Fetri 2011/12-2018
Sulaiman Jalil 1978-1982
AV Suppiah 1999-2007/08
RV Suppiah 1997-2008
Suresh Singh 1994/95-2006
Syahadat Ramli 2014/15-2018/19
Syazrul Idrus 2018-2018/19
Syed Aziz 2016/17-2018/19

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive