CricketArchive

Players (S) who have played for Malaysia or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Saat Jalil 1985-1996/97
VR Sabapathy 1938
Saiful Hawari 2000-2005/06
Saifullah Malik 2014-2017/18
S Sakadivan 1998/99-2007/08
R Sam 2000
C Samuel 1974-1987
R Sandosham 1961-1963/64
Sanjay Raja 2004/05
Saravanan Raj 2004/05-2007/08
Z Sarip 2002/03
M Sathasivam 1959/60
K Sathiaseelan 2000-2004
S Sathish 2013-2016
S Sathiswaran 2000-2003
S Satish 2012
D Saurajan 1970
MC Schubert 1959/60
E Seah 1986-1995/96
K Sekar 1979-1984
K Selvaratnam 1978-1982
RM Selvaratnam 1989/90-2007/08
SC Selvaratnam 2001/02-2003
Shafiq Sharif 2002/03-2018/19
Shahid Ali Khan 2002/03-2007/08
Shahir Idris 1990
F Sham 2016
M Sham Jalil 1982-1984
Shankor 1994
N Shanmugam 2002/03-2005/06
Shan Sham 1989/90
Sharani Ahmed 1998/99-2001
Sharul Nizam 2004/05-2014/15
Shaunvinder Singh 2017-2017/18
Shauvinder Singh 2014-2014/15
Shazrul Izat 2006/07-2009/10
Sheikh Nasir 2013/14
C Shepherdson 1957-1969/70
M Shepherdson 1955/56-1974
HF Sheppard 1955/56
Z Shunmugam 2009/10-2010/11
M Sidek 1963/64
Sithawalla 1962/63
T Sivagnanam 1955/56-1957
Siyafiq Ahmed 2002/03
JE Slade 1936/37
WAB Smith 1929/30
DM Sockalingham 2004/05-2011/12
Solihin Rusli 2016/17-2017
Souhin Rusli 2015-2016/17
CA Speldewinde 1933/34
A Stevens 1983-1992
R Stevens 1964/65-1965
DF Stiven 1924/25
Suhan Alagaratnam 2018-2018/19
Suharril Fetri 2005-2018
Sukri Tasip 2006
Sulaiman Jalil 1978-1982
AV Suppiah 1997/98-2007/08
RV Suppiah 1997-2008
V Suppiah 1999
N Suresh 1994
Suresh Singh 1994/95-2006
P Syafiq Ali 2012-2013
Syahadat Ramli 2007/08-2018/19
Syazrul Idrus 2006-2018/19
Syed Aziz 2015-2018/19

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive