CricketArchive

Players who have played for Nepal

Aamir Akhtar 2005/06-2007/08
KK Agrawal 2000/01-2001
PK Agrawal 1996/97-2001
I Ahamad 2015/16
DS Airee 2016/17-2018/19
PS Airee 2010-2018/19
Akram Siddique 1998/99
M Alam 2000/01-2016/17
MK Baishya 2004/05-2008/09
Basanta 2013/14
P Baskota 2010/11-2015/16
R Basnet 2002/03-2006/07
B Bhandari 2009/10-2018/19
LS Bhandari 2017/18-2018/19
S Bhari 2016/17-2017/18
A Bhattarai 2006/07-2014/15
K Bhurtel 2017/18
Binod 2013/14
NB Budayair 2009/10-2015/16
B Chalise 2002-2002/03
DB Chand 2004/05-2008
A Chaudhary 1998/99
D Chaudhary 1998/99-2009/10
R Chaudhary 1998/99
K Chaugai 2003/04-2008
LB Chhetri 1996/97-1998/99
MK Chhetri 2005-2015/16
BL Dali 2003/04
BK Das 2000/01-2012
S Dhamala 2016/17
SP Gauchan 2002-2018
N Ghimire 2001
AK Gupta 2006-2007/08
Gurung 1996/97
S Joshi 2000/01
Kalam Ali 1998/99-2000/01
S Kami 2013/14-2018/19
KC Karan 2014/15-2018/19
B Karki 2012/13-2016/17
V Karmacharya 1996/97
A Karn 2013-2016/17
M Katuwal 2002-2006/07
P Khadka 2003/04-2018/19
R Khadka 1996/97-2004/05
SP Khakurel 2011/12-2018
L Lama 2002
S Lamichhane 2015/16-2018/19
PP Lohani 2000/01-2011/12
S Lohani 2015
P Luniya 2000/01-2004
RP Magar 2014/15-2016
G Malla 2005/06-2018/19
AK Mandal 2009/10-2016
JK Mukhiya 2013/14-2015
J Mukiya 2015
Musharaf Izhar 1996/97-1998/99
D Nath 2016/17-2017/18
MR Pandey 1996/97
RK Paudel 2017/18-2018
RK Pradhan 2002-2014
S Pun 2012/13-2018
LN Rajbanshi 2017/18-2018/19
K Rana 1996/97-1998/99
B Regmi 2005/06-2018/19
S Regmi 2001-2013
R Rijal 2015-2016
AK Sah 2017/18-2018/19
JP Sarraf 1998/99-2001
C Sawad 2011/12-2013
D Sen 2001
B Shahi 1996/97
G Shashi 1996/97
Aarif Sheikh 2014-2018/19
Aasif Sheikh 2016/17
D Shrestha 2016/17
M Shrestha 1998/99-2012/13
MK Shrestha 2001-2004/05
S Shrestha 2001-2003/04
U Shrestha 2004/05
Y Shrestha 2003/04
B Sob 2015/16-2016
BR Tamang 2000/01
GBS Thakuri 1998/99-2001
A Thapa 1998/99-2002
S Vesawkar 2003/04-2018/19
RK Vishvakarma 2007/08-2013

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive