CricketArchive

Players who have played for India Blind

LN Adhikari 1998/99
Ajesh 2015/16
Amol 2015/16
A Ary 2002/03
K Babughai Patel 2014/15
V Bhatt 1998/99
S Bhoya 2012/13
P Bhue 2011/12
G Bhusar 2011/12
G Bhusara 2011/12
Bisherjeet 2007
PS Bisht 1998/99-2002/03
G Bosara 2011/12
S Boya 2007
G Bushara 2012/13
KN Chandrashekar 2002/03
Chandrashekhar 1998/99
D Chauhan 1998/99
B Damor 1998/99
B Damour 1998/99
A Dattatray Karche 2014/15
M Farahn Aranhikkal 2014/15
JS Fernandez 2007
Ganesh 2011/12
I Ganeshbai Muhudkar 2014/15
A Garia 2015/16
S Gaur 1998/99
S Golkar 2015/16
Golu Kumar 2014/15
S Gourd 1998/99-2002/03
S Guard 1998/99
M Gunja 2014/15
J Haidar 2015/16
V Hanchinamane 2014/15
A Illuri 2014/15
M Inder Singh 2002/03
I Jafar 2015/16
M Jafar Iqbal 2011/12-2014/15
Jafer 2011/12
P Jayaramaiah 2012/13-2014/15
R Karan Sharma 1998/99
A Karche 2015/16
Ketan 2011/12
M Kumar 1998/99-2007
A Kumar Reddy 2011/12-2015/16
R Kumar Singh 1998/99
Lokesh 2015/16
Mahender 2011/12
BN Mahesh 1998/99-2002/03
S Majhi 2015/16
D Malik 2014/15-2015/16
Manish 2011/12
Manvendra Singh 1998/99
Manvendra Singh 2002/03
D Munde 2012/13
D Mundy 2007
S Naik 2007-2012/13
S Naik Lachma 2014/15
Nanaji 2007
A Negi 2007
Nirmal Kumar 1998/99-2002/03
T Pal Singh 2014/15
B Pankaj 2012/13
R Panwar 2015/16
R Parjapati 2007
H Patel 2011/12-2012/13
K Patel 2007-2015/16
MP Patel 2002/03
V Patel 1998/99
V Patel 2011/12
H Pooniya 2012/13
Prakash 2011/12
J Prakash 2015/16
Pratap Singh 1998/99
Prem Kumar 2015/16
S Pushparaj 2007
Rajesh Singh 1998/99-2002/03
V Rao Dunna 2014/15
D Rao Tompaki 2014/15-2015/16
S Ravi 2012/13
AK Reddy 2011/12-2015/16
S Sahani 1998/99
Sanjay 2011/12
Sanjeev Kumar 2002/03
A Sattar 1998/99
A Sharma 1998/99
R Sharma 1998/99-2002/03
L Shekar Naik 2002/03-2011/12
C Shekhar 1998/99
B Singh 2007
M Singh 1998/99-2007
Sunil 2015/16
M Vaishnav 2011/12
D Venkatesh 2011/12-2015/16
R Verma 2002/03-2007
Vikas 2011/12
B Vishal Kumar 1998/99-2002/03
NPK Vishnu Udayakumaran 2014/15

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

We would like to thank all our contributors. Click here to see how you can help.
| Home | Privacy Policy | Contact |
Copyright © 2003-2016 CricketArchive