CricketArchive

Players who have played for Indus I or for associated teams

A Abhishek 2009
S Abhishek 2009
Abhishek Singh 2013
Abijeet 2013
Anand 2013
S Arthanari 2009
S B 2012-2013
S Bajaj 2009-2011
P Balakrishnan 2009-2011
P Bellamkonda 2013
V Bhan 2009
M Bhat 2009
Brahmam 2013
V C 2011-2013
A Cd 2013
S Chahal 2009
Chandu 2013
K Chellakarai 2009-2010
P Damera 2009-2013
S Dasarathy 2012-2013
S Deep 2009
R Devaraj 2012
V Dora Ghatta 2013
Gagandeep Singh 2013
D Ganesan 2013
K Ganesh 2009
Gaurav 2013
A Ginjupalli 2013
N Goel 2013
S Gorde 2012-2013
S Gunaropu 2009
S Gurpreet Singh 2013
S Inuganti 2009
R Iyer 2009
P J 2013
A Jain 2009
P K 2013
S Kalidindi 2013
T Kapil 2009
P Kaul 2009-2013
PR Kethi 2009
P Koka 2009-2013
V Kolappan 2012
SR Kolli 2011
G Krish 2009
R Kurmapu 2009-2010
S M 2010
Madhu 2013
S Malik 2009
R Mandalapu 2009-2013
B Manogaran 2010-2013
Minar 2013
B Mitesh 2009
M Mohammed 2009-2013
S Mohanty 2013
S Nadendla 2009
Naiblyjadly 2011
S Narayan 2012
M Narbar 2009
Nishanth 2009
Y P 2012-2013
N Patlola 2009-2013
S Pranay 2009
K Preetam 2009
Premchand 2009-2013
Prudhvi 2009
G Radhakrishnan 2011-2013
S Rai 2009
S Rajiv 2009
V Ravikumar 2013
S Reddy P 2012-2013
A Rupakula 2009
J S 2013
K S 2013
R S 2011
V S 2013
A Sahu 2013
H Sandhu 2013
G Satish 2009
H Shah 2009
V Sharma 2009
Shopnavo 2013
G Singh S 2012-2013
P Srini 2009
N Srivastava 2009
Srujan 2013
S Subrot 2009
R Suman 2010
B Sumanth 2013
J Swaroop 2012
A Talekar 2010
Teja 2013
P Vedere 2009-2013
C Vijay 2009-2013
A Vikas 2009
V Vikram 2009
S Vinay 2009
Z Zadoo 2009

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive