CricketArchive

Players (S) who have played for Goa Veterans or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P Sachin 1980/81
S Sadashiv 1981/82
N Sadekar 2001/02
NI Sadekar 2005/06-2007/08
OB Saikumar 2011/12
NI Sait 2005/06-2006/07
J Salgaonkar 1989/90
PU Salgaonkar 1998/99-2004/05
V Salia 2001/02
E Salkar 1980/81-1982/83
SS Salunke 2011/12-2013/14
B Samant 2000/01-2001/02
U Samant 1989/90
K Sameer 1986/87-1988/89
Samir 1986/87
E Sanches 1979/80-1985/86
M Sandeep 1992/93
S Sandeep 1989/90
Sandipthald 1992/93
L Sane 1986/87
N Sane 1979/80-1980/81
VP Sangodkar 2006/07-2010/11
Sanjay 1987/88
B Santan 1986/87
R Santhosh 2001/02
A Sanvordenkar 1992/93
SV Saravanan 2011/12
Saravanand 2003/04
NS Sardesai 1986/87-1987/88
SS Sardesai 2000/01-2004/05
RA Sarvankar 2004/05-2008/09
R Satardekar 2009/10
AA Saudagar 2007/08
K Savaikar 2001/02
P Savordekar 1993/94
DB Sawal 2006/07
KD Sawant 2006/07
P Sawant 2001/02
RD Sawant 2003/04
MM Sawkar 1980/81-1995/96
SH Sawkar 2005/06-2009/10
TT Sawkar 2012/13-2013/14
A Sayed 2007/08
S Sayed 1985/86
S Sayed 2002/03
B Sayyed 2012/13
G Seet 2007/08
M Sekhar 1990/91
M Senthilnathan 1995/96
J Shah 1985/86-1987/88
MS Shah 2003/04-2004/05
N Shah 1991/92
FMM Shaikh 2002/03-2006/07
I Shaikh 2003/04
J Shaikh 2000/01
J Shaikh 2001/02
K Shaikh 1991/92
MA Shaikh 2000/01
RK Shaikh 2003/04-2006/07
S Shaikh 1998/99
KR Shanbhag 2006/07
J Shankar 1980/81
V Shankar 1998/99
DR Shankardas 1999/00-2002/03
S Shanker 1987/88
N Sharma 2006/07-2007/08
RA Sharma 2008/09
SS Sharma 2000/01
Z Sheikh 1999/00-2003/04
S Shenoy 1991/92-1992/93
A Shet 2001/02-2003/04
AV Shet 2004/05
R Shet 2013/14
HH Shetgaonkar 2000/01-2006/07
S Shetgaonkar 1998/99
SV Shetgaonkar 2013/14
AS Shetty 1990/91-1996/97
JR Shetty 1986/87-1991/92
K Shetty 1987/88
N Shetty 1997/98
P Shetty 1994/95
SS Shetty 1999/00-2000/01
SS Shetty 2003/04-2004/05
U Shetty 1980/81
V Shetty 1997/98
VP Shetty 2007/08-2010/11
AS Shetye 2009/10-2012/13
T Shetye 1988/89
U Shetye 1982/83
AA Shigwan 2013/14
RR Shinde 2010/11
SS Shinde 1981/82-1989/90
SS Shinde 2008/09
D Shirgaokar 2009/10
D Shirgoankar 1982/83
AP Shirodkar 2000/01-2008/09
M Shirodkar 2009/10
NN Shirodkar 1999/00
P Shirodkar 2009/10
PS Shirodkar 2012/13
SM Shirodkar 2011/12
RU Shukla 2012/13-2013/14
SA Signapurkar 1990/91-1996/97
S Simepurushkar 1995/96
BM Singh 2004/05-2009/10
R Singh 1988/89
T Siraj Ali 2013/14
MG Sirur 2011/12
V Sivaramakrishnan 2010/11
V Sokte 2001/02
V Solanki 1985/86-1986/87
S Somasekhar 2003/04
AS Sonawane 2003/04-2006/07
S Sriram 2009/10
Sudhakar 1984/85
S Suresh 2005/06
S Suresh 1997/98
ND Surlaker 2011/12-2013/14
VP Surve 2013/14
AV Suryavanshi 2013/14
AV Suryawanshi 2013/14
A Syed 2009/10

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive OraclesLATEST SCORES

CURRENT EVENTS

View all Current Events CLICK HERE


We would like to thank all our contributors. Click here to see how to you can help.
Copyright © 2003-2014 CricketArchive