CricketArchive

Players who have played for Manipur Under-19s or for associated teams

M Abdullah 2009/10
N Ajit Singh 2008/09
Amitra Singh 2009/10
GK Amom 2011/12-2013/14
P Bonem Singh 2009/10
R Chakrawarty 2008/09
MN Chandra 2008/09-2011/12
TI Charoibam 2011/12
AR Dagar 2008/09
S Deepak Singh 2008/09
Devashwor Singh 2008/09
Dijen Singh 2009/10
JR Dubey 2008/09
JG Elangbam 2011/12
T Gelson Singh 2008/09
MG Gotimayum 2011/12
Hiralal Singh 2009/10
Homendro Singh 2009/10
SD Huidrom 2011/12
Ishworjit Singh 2009/10
Jackeichand Singh 2009/10
S Jayanta 2009/10
Jenius Singh 2009/10
R Jotish 2009/10
Joychandra Singh 2009/10
HI Kabrabam 2011/12
GI Kangabam 2011/12
SA Karim 2011/12-2013/14
RS Kaushik 2008/09
Kennedy Singh 2009/10
BT Khangembam 2011/12
SA Khulakpam 2011/12
HA Khwairakpam 2011/12
VB Kongbrailatpam 2011/12
SG Kongrailakpam 2011/12
T Krisna Singh 2008/09
NB Kshetrimayum 2011/12
SN Laiphangbam 2011/12
BB Leishangthem 2011/12-2013/14
GB Longjam 2011/12
Mahesh Singh 2009/10
BR Maibam 2011/12
Manikchand Singh 2009/10
SA Mayengbam 2011/12
TT Meisnam 2011/12-2013/14
LR Meitankeishangbam 2011/12
Mohammad Sultan 2008/09
P Mohammed Safwan 2009/10
PT Moirangthem 2011/12
TC Moirangthem 2011/12-2013/14
AS Mughal 2011/12-2013/14
SS Mutum 2011/12
Narsingh Singh 2009/10
MI Ngangbam 2011/12
RS Ngangom 2011/12
SK Nongmaithem 2011/12-2013/14
AJ Nongthombam 2011/12
SK Nongthombam 2011/12
WR Nunglettam 2011/12
RK Patel 2011/12
Priyojit Singh 2009/10-2011/12
Pushkal Kumar 2008/09
Rajiv Singh 2009/10
JT Rajkumar 2011/12
Raju Singh 2009/10
Ravi Shankar Singh 2009/10
L Robert Roy 2008/09
O Rojit 2009/10
JB Sagatpam 2011/12
Sahir Khan 2008/09
H Sanjit Singh 2008/09
T Santosh 2009/10
SI Sarengthem 2011/12
Sarojkumar Singh 2009/10
P Satyajit Singh 2008/09
NA Shah 2011/12
Shahadat Ali 2008/09
JA Shangh 2011/12
V Sharma 2009/10
Shashikanta Singh 2009/10
Shashikanta Singh 2009/10
MT Singh 2008/09
SH Solanki 2008/09
Sudhir Singh 2009/10
Tejkumar Singh 2009/10
A Tenyson Singh 2008/09-2011/12
JB Thakur 2008/09-2011/12
SB Thokchom 2011/12
JG Thounaojam 2011/12
RI Usham 2011/12
AM Verma 2008/09
RH Yadav 2008/09
KK Yumnam 2011/12-2013/14

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive OraclesLATEST SCORESWe would like to thank all our contributors. Click here to see how to you can help.
Copyright © 2003-2014 CricketArchive