CricketArchive

Players who have played for Karnataka Women

N Al Khader 2000/01
D Anil 2010/11-2011/12
Anuradha 2000/01
PS Ashok 2006/07-2010/11
Ashray 1990/91
Ballamma 2000/01
SH Batni 2017/18
S Batra 2006/07-2008/09
GA Chandrika 1990/91
V Chandu 2015/16-2017/18
A Chengappa 2017/18
NM Cherriath 2010/11
SM Dabir 2013/14
KN Deepika Babu 2000/01-2009/10
G Divya 2011/12-2017/18
DD Dutta 2015/16-2016/17
PS Gayakwad 2012/13
Rajeshwari S Gayakwad 2008/09-2014/15
Rameshwari S Gayakwad 2010/11-2017/18
K Gayatri 1990/91
S Gayatri 2006/07
K Hariharan 2009/10-2011/12
K Hemaamalini 2006/07-2007/08
SA Henry 2016/17-2017/18
Jahnavi 1981/82
R Jahnavi 1981/82
R Jahnavi 1978/79
KV Jain 2000/01-2017/18
VR Jain 2007/08
V Kalpana 1990/91
M Kamath 2006/07-2007/08
S Kiran 2008/09
P Kiresur 2013/14-2015/16
A Kohli 2009/10-2017/18
V Krishnamurthy 2006/07-2014/15
GS Lakshmi 2000/01
M Maben 2000/01-2008/09
M Maben 1990/91
V Mahajan 2012/13-2017/18
S Mala 2000/01
N Meena Kumari 2007/08-2012/13
M Nadgoda 2000/01
R Nagaraj 2008/09-2010/11
Neetu Singh 2006/07-2007/08
P Panchal 2011/12-2015/16
SR Parvatikar 2009/10-2013/14
MC Patel 2016/17-2017/18
SS Pawar 2014/15-2017/18
BR Pragathi 2008/09
KS Pramila 1990/91
S Prasanna 2007/08-2012/13
K Prathyoosha 2017/18
C Prathyusha 2013/14-2017/18
Rachel 1981/82
K Rakshitha 2009/10-2017/18
BS Ramya 2011/12-2014/15
S Rangaswamy 1990/91
S Rangaswamy 1981/82
A Reddy 1990/91
BM Roopa 2000/01
AM Samson 2011/12
R Saranya 2013/14
S Sharmila 2006/07-2009/10
F Shetty 1981/82
Shilpa 2000/01
R Shivshankar 2006/07
S Shubha 2012/13-2017/18
S Siddiqui Saeed 2009/10-2012/13
Srivalli 2000/01
Sunita 1990/91
VR Vanitha 2006/07-2017/18
S Vasudevan 2006/07-2012/13
N Vibharani 2009/10
V Vilasini 2006/07-2007/08

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive