CricketArchive

Players who have played for Karnataka Women

N Al Khader 2000/01
D Anil 2010/11-2011/12
Anuradha 1999/00-2000/01
PS Ashok 2006/07-2010/11
Ballamma 2000/01
S Batra 2006/07-2008/09
P Bhaskar 1999/00
V Chandu 2015/16-2016/17
NM Cherriath 2010/11
SM Dabir 2013/14
KN Deepika Babu 1999/00-2009/10
G Divya 2011/12-2016/17
DD Dutta 2015/16-2016/17
PS Gayakwad 2012/13
Rajeshwari S Gayakwad 2008/09-2014/15
Rameshwari S Gayakwad 2010/11-2016/17
S Gayatri 2006/07
JD Gunha 1999/00
K Hariharan 2009/10-2011/12
K Hemaamalini 2006/07-2007/08
SA Henry 2016/17
KV Jain 1999/00-2016/17
VR Jain 2007/08
M Kamath 2006/07-2007/08
S Kiran 2008/09
P Kiresur 2013/14-2015/16
A Kohli 2009/10-2016/17
V Krishnamurthy 2006/07-2014/15
GS Lakshmi 2000/01
M Maben 2000/01-2008/09
V Mahajan 2012/13-2016/17
S Mala 2000/01
N Meena Kumari 2007/08-2012/13
M Nadgoda 2000/01
R Nagaraj 2008/09-2010/11
Neetu Singh 2006/07-2007/08
P Panchal 2011/12-2015/16
SR Parvatikar 2009/10-2013/14
MC Patel 2016/17
SS Pawar 2014/15-2016/17
BR Pragathi 2008/09
S Prasanna 2007/08-2012/13
C Prathyusha 2013/14-2016/17
K Rakshitha 2009/10-2016/17
H Ramamurthy 1999/00
BS Ramya 2011/12-2014/15
N Reshmi 1999/00
BM Roopa 1999/00-2000/01
AM Samson 2011/12
R Saranya 2013/14
S Sharmila 2006/07-2009/10
Shilpa 2000/01
R Shivshankar 1999/00-2006/07
S Shubha 2012/13-2016/17
S Siddiqui Saeed 2009/10-2012/13
Sindhu 1999/00
Srivalli 2000/01
VR Vanitha 2006/07-2016/17
S Vasudevan 1999/00-2012/13
N Vibharani 2009/10
V Vilasini 2006/07-2007/08

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2017 CricketArchive