CricketArchive

Players who have played for Baroda Under-19s Women or for associated teams

R Ajay Patel 2015/16
J Amruta 2014/15
ND Anjaria 2007/08-2013/14
VP Barot 2006/07-2007/08
TK Bera 2010/11
KJ Bhalerao 2006/07-2007/08
JH Bhatia 2011/12-2012/13
YH Bhatia 2012/13-2015/16
Y Bhatiya 2014/15
Camy Patel 2014/15
Charmi 2015/16
KK Chaudhari 2009/10
PB Dave 2007/08-2011/12
Desai 2015/16
C Desai 2014/15
RS Deshmukh 2010/11-2014/15
PD Dev 2006/07
J Fernandes 2015/16
KJ Gardner 2006/07-2009/10
PA Gohil 2008/09-2010/11
BH Gorasiya 2010/11-2012/13
YH Gorasiya 2012/13-2014/15
Harshita Singh 2008/09
Hrutvisha 2015/16
SK Jamshindikar 2010/11-2013/14
A Joseph 2015/16
A Joseph 2013/14-2014/15
G Joshi 2006/07
PA Joshi 2012/13
PU Kansara 2009/10-2014/15
T Kaur 2014/15
TV Khot 2010/11-2013/14
Komal 2014/15
JC Kulkarni 2006/07-2008/09
GA Limgavkar 2007/08-2010/11
R Maurya 2015/16
RR Mehta 2009/10-2011/12
NH Mirza 2009/10
SH Mistry 2007/08
S Mittarwal 2013/14
S Modi 2006/07-2007/08
JR Mohite 2012/13-2015/16
R Mouriya 2014/15
D Muley 2015/16
D Muley 2014/15
GP Naik 2015/16
S Parmar 2015/16
SP Parmar 2012/13-2014/15
AV Patel 2007/08-2013/14
DR Patel 2007/08-2008/09
HA Patel 2006/07-2015/16
HK Patel 2013/14-2014/15
KP Patel 2013/14-2015/16
NY Patel 2010/11-2015/16
PA Patel 2006/07-2015/16
RA Patel 2013/14-2014/15
TM Patel 2014/15-2015/16
MY Pathan 2010/11-2013/14
TN Pathan 2006/07-2015/16
U Pathan 2014/15
MR Rajsil 2012/13
BJ Rana 2006/07-2009/10
P Rawat 2014/15-2015/16
RK Saiyed 2007/08-2014/15
RN Saiyed 2008/09-2010/11
S Salunke 2014/15
SR Salunke 2011/12-2014/15
P Sanjana 2014/15
AH Shah 2007/08-2010/11
CA Shah 2011/12-2014/15
KG Shah 2012/13-2014/15
TI Shaikh 2010/11-2014/15
TM Shaikh 2006/07-2013/14
SR Sharma 2011/12-2015/16
RS Sheikh 2010/11-2014/15
NS Shinde 2007/08-2009/10
M Sonam 2014/15
BD Surti 2006/07-2015/16
KK Tank 2008/09-2015/16
PP Thakore 2008/09-2013/14
LJ Tomar 2006/07-2011/12
SJ Tomar 2007/08
P Ujma 2015/16
P Vaja 2013/14-2014/15
M Vasava 2014/15
M Vaza 2014/15
P Waza 2014/15
RP Yadav 2015/16
ZA Yakubwala 2010/11-2015/16

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

We would like to thank all our contributors. Click here to see how you can help.
| Home | Privacy Policy | Contact |
Copyright © 2003-2016 CricketArchive