CricketArchive

Players who have played for Baroda Under-19s Women or for associated teams

J Amruta 2014/15
ND Anjaria 2007/08-2013/14
VP Barot 2006/07-2007/08
TK Bera 2010/11
KJ Bhalerao 2006/07-2007/08
JH Bhatia 2011/12-2012/13
YH Bhatia 2012/13-2016/17
Charmi 2016/17
KK Chaudhari 2009/10
PB Dave 2007/08-2011/12
C Desai 2014/15
CJ Desai 2015/16
RS Deshmukh 2010/11-2014/15
PD Dev 2006/07
J Fernandes 2015/16-2016/17
KJ Gardner 2006/07-2009/10
PA Gohil 2008/09-2010/11
BH Gorasiya 2010/11-2012/13
YH Gorasiya 2012/13-2014/15
Harshita Singh 2008/09
Hrutvisha 2016/17
SK Jamshindikar 2010/11-2013/14
A Joseph 2013/14-2016/17
G Joshi 2006/07
PA Joshi 2012/13
PU Kansara 2009/10-2014/15
T Kaur 2014/15
Kesha 2016/17
TV Khot 2010/11-2013/14
Komal 2014/15
JC Kulkarni 2006/07-2008/09
GA Limgavkar 2007/08-2010/11
RO Maurya 2015/16-2016/17
RR Mehta 2009/10-2011/12
NH Mirza 2009/10
SH Mistry 2007/08
S Mitharwala 2014/15
S Mittarwal 2013/14
S Modi 2006/07-2007/08
JR Mohite 2012/13-2016/17
R Mouriya 2014/15
D Muley 2014/15-2015/16
GP Naik 2015/16-2016/17
SP Parmar 2012/13-2015/16
AV Patel 2007/08-2013/14
C Patel 2014/15
DR Patel 2007/08-2008/09
HA Patel 2006/07-2016/17
HK Patel 2013/14-2015/16
KP Patel 2013/14-2015/16
NY Patel 2010/11-2016/17
PA Patel 2006/07-2016/17
RA Patel 2013/14-2016/17
MY Pathan 2010/11-2013/14
TN Pathan 2006/07-2016/17
U Pathan 2014/15
UF Pathan 2015/16
Purab 2016/17
MR Rajsil 2012/13
BJ Rana 2006/07-2009/10
PB Rawat 2014/15-2016/17
RK Saiyed 2007/08-2014/15
RN Saiyed 2008/09-2010/11
SR Salunke 2011/12-2014/15
AH Shah 2007/08-2010/11
CA Shah 2011/12-2015/16
KG Shah 2012/13-2014/15
TI Shaikh 2010/11-2016/17
TM Shaikh 2006/07-2013/14
SR Sharma 2011/12-2016/17
RS Sheikh 2010/11-2016/17
NS Shinde 2007/08-2009/10
BD Surti 2006/07-2016/17
KK Tank 2008/09-2016/17
PP Thakore 2008/09-2013/14
LJ Tomar 2006/07-2011/12
SJ Tomar 2007/08
P Ujma 2016/17
P Vaja 2013/14-2014/15
M Vasava 2014/15
M Vaza 2014/15
RP Yadav 2015/16-2016/17
ZA Yakubwala 2010/11-2016/17

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2017 CricketArchive