CricketArchive

Players who have played for Haryana Women

P Batra 2008/09-2014/15
R Bhadu 2016/17
PK Bhalothia 2006/07-2009/10
AL Bhardwaj 2011/12
P Bhardwaj 2006/07-2008/09
D Bhatia 2007/08
P Bhatia 2010/11
S Bishnoi 2014/15
P Bose 2010/11-2017/18
S Devi 2006/07-2009/10
Farnaz Khan 2009/10
M Gahlawat 2009/10-2011/12
P Garade 2010/11
R Gautam 2006/07-2009/10
M Gill 2006/07-2009/10
S Gill 2006/07-2012/13
N Gujjar 2006/07-2009/10
S Gulia 2014/15-2017/18
TM Gupta 2011/12
L Jangra 2017/18
M Joshi 2009/10-2016/17
JH Kaur 2013/14
M Kaur 2007/08
M Kesar 2008/09
P Khatkar 2017/18
S Khatri 2010/11-2017/18
J Khichi 2011/12-2013/14
SH Kumari 2016/17
S Malik 2008/09-2017/18
S Nandal 2010/11
B Negi 2006/07-2007/08
B Ohlan 2013/14-2017/18
S Passi 2006/07-2009/10
S Prajapati 2008/09-2017/18
S Rana 2014/15-2017/18
R Ratra 2006/07-2008/09
K Rawat 2010/11
Reena Singh 2010/11-2012/13
P Saini 2009/10
R Saini 2012/13-2013/14
S Saini 2007/08
U Saini 2012/13-2017/18
S Sehrawat 2013/14
D Sharma 2015/16-2017/18
Neha Sharma 2010/11-2011/12
Nisha Sharma 2006/07-2011/12
Pooja Sharma 2007/08-2016/17
Preeti Sharma 2011/12-2014/15
Priyanka Sharma 2013/14-2017/18
S Sharma 2016/17
Swati 2009/10
L Syal 2006/07-2008/09
M Takhar 2006/07-2007/08
N Tanwar 2008/09-2015/16
A Tomar 2009/10-2015/16
N Verma 2010/11-2011/12
S Verma 2017/18
P Yadav 2010/11-2011/12
RK Yadav 2008/09

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive