CricketArchive

Players who have played for Maharashtra Women

MA Aghav 2012/13-2017/18
Bharve 1978/79
NS Bhor 2015/16-2017/18
SM Dabir 2006/07-2012/13
B Date 1978/79
AA Deshpande 2006/07-2012/13
SS Deshpande 2011/12
R Diwadkar 1972/73
KK Fajage 2010/11-2014/15
AA Gaikwad 2016/17
SP Gaikwad 2006/07-2007/08
PB Garkhede 2010/11-2017/18
R Geere 1985/86
GS Gokhale 2006/07-2009/10
TS Hasabnis 2013/14-2017/18
M Hegde 1983/84
SP Jadhav 2008/09-2015/16
SR Jadhav 2006/07-2017/18
PS Jagtap 2009/10-2011/12
PB Jain 2013/14-2014/15
SK Jamshindikar 2007/08-2009/10
N Joglekar 1983/84
N Kadam 1983/84-1985/86
SS Kadam 2006/07-2012/13
VV Kale 2014/15
R Kamal 1978/79
CS Kamble 2006/07
PN Khemnar 2015/16
TV Khot 2006/07-2009/10
S Kulkarni 1978/79
S Kulkarni 1983/84-1985/86
NK Lokur 2007/08-2008/09
S Lunkade 1972/73
MR Magre 2013/14-2017/18
SS Mandhana 2010/11-2017/18
SR Mane 2008/09-2017/18
SR Mosalgi 2013/14-2016/17
UR Namdas 2006/07-2009/10
U Nikam 1972/73
DS Palshikar 2006/07-2008/09
AA Patil 2009/10-2017/18
KD Patil 2008/09-2017/18
MA Patwardhan 2010/11-2015/16
PD Pawale 2006/07-2009/10
UA Pawar 2015/16-2017/18
KM Phatak 2006/07
K Piropkari 1972/73
Snehal N Pradhan 2006/07-2014/15
S Purandare 2017/18
SK Rajoriya 2006/07
TS Sansare 2010/11-2014/15
AP Shinde 2006/07-2008/09
SS Shinde 2011/12-2017/18
MD Sonawane 2014/15
P Subhash Ghodke 2016/17
SB Thakar 2006/07
PR Todkar 2011/12-2016/17
DP Vaidya 2010/11-2017/18

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive