CricketArchive

Players who have played for South Zone Women (India)

S Anand 2011/12
N Anusha 2015/16
P Anusha 2012/13
J Ara 1974/75
S Asha 2009/10-2015/16
PS Ashok 2006/07-2009/10
RS Chavan 2014/15-2015/16
Chitra 1974/75
A Chopra 1999
SM Dabir 2013/14
AP Das 2007/08
D David 2006/07-2013/14
KN Deepika Babu 2007/08-2008/09
Fowzicy 1974/75
Rajeshwari S Gayakwad 2013/14-2014/15
Rameshwari S Gayakwad 2014/15-2015/16
SR Gayathri 2009/10
K Hariharan 2011/12
H Harinarayanan 1999
D Hemalatha 2013/14-2015/16
S Itticheria 1975/76-1976/77
S Iyer 1980/81
R Jahnavi 1975/76-1980/81
A Jain 1999
KV Jain 2006/07-2015/16
Jammuna 1975/76
C Jhansi Lakshmi 2014/15
RV Kalpana 2014/15-2015/16
D Kamashki 2006/07-2008/09
S Kamath 1999
M Kanojia 2008/09-2012/13
VM Kavya 2015/16
F Khalili 1975/76-1980/81
M Kishen 1999
A Kohli 2013/14-2015/16
V Krishnamurthy 2010/11-2014/15
D Kulkarni 1999
GS Lakshmi 1999
MV Latha 1980/81
M Maben 1999
M Maben 2006/07
H Malini 1999
Marion 1975/76
S Meghana 2011/12-2015/16
S Monika Sai 2013/14-2014/15
S Morey 2014/15
M Nadgauda 1999
R Nanalal 1980/81
L Nethra 2013/14
S Nirala 2006/07
N Niranjana 2006/07-2012/13
M Nirmal Kumar 1980/81
SS Pandey 2009/10-2014/15
Prabha 1974/75
B Preeti 1975/76
Priti 1974/75
M Rai 1974/75
MD Raj 1999
K Rakshitha 2014/15-2015/16
P Ramakrishnan 1974/75
J Rameshwari 2009/10
SM Rane 2014/15
S Rangaswamy 1975/76-1980/81
P Rao 1999
P Rao 1999
SV Rao 1980/81
P Rau 1999
RB Rawal 2009/10-2011/12
A Reddy 2015/16
M Revathi 2006/07
Rooplekha 1975/76
SU Salma Banu 2011/12
A Sankaran 2007/08
M Shah 1974/75-1975/76
S Shah 1975/76-1976/77
M Shalini 2014/15
T Shani 2012/13-2015/16
Shanta 1974/75
R Shanta 1974/75
M Shaw 1974/75
S Shaw 1974/75
Shobha 1974/75
V Sneha Deepthi 2013/14-2014/15
T Sobhana 2006/07-2007/08
M Soujanyanath 2006/07-2012/13
SK Sravanthi Naidu 2006/07-2012/13
S Sridhar 1980/81
CTM Sugana 1980/81
G Sultana 2006/07-2015/16
Susan 1974/75
L Swaminathan 1980/81
CV Swetha 2012/13
MD Thirush Kamini 2006/07-2013/14
N Torvi 2010/11-2011/12
A Upendran 2014/15
VR Vanitha 2008/09-2013/14
V Vilasini 2006/07-2010/11
SF Yetrekar 2011/12-2015/16

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive