CricketArchive

Players who have played for Uttar Pradesh Under-19s Women

G Agarwal 2008/09-2012/13
Alka Singh 2012/13
Alka Singh 2008/09-2011/12
Anjali 2016/17
Anjali Singh 2015/16-2017/18
Arju 2015/16
Arju Singh 2014/15
SK Baghel 2013/14
AV Chaudhary 2011/12-2012/13
S Chauhan 2014/15
Chhaya Singh 2010/11-2012/13
N Choudhary 2007/08-2009/10
Deepali Singh 2008/09-2012/13
S Devi 2014/15-2017/18
Ekta 2016/17-2017/18
Ekta Singh 2012/13-2015/16
Garima Singh 2007/08
N Gaur 2015/16-2017/18
P Gihar 2017/18
S Giri 2017/18
Hina Khan 2007/08
KS Hora 2008/09-2011/12
RS Jindal 2009/10-2011/12
Kajal 2015/16
TR Kala 2013/14-2017/18
A Kalkhanday 2011/12
RA Kanaujia 2013/14-2014/15
R Kanoijiya 2016/17
R Kanojiya 2015/16-2016/17
SR Kaushik 2008/09-2013/14
Kirti 2015/16
Kshama Singh 2015/16-2017/18
M Malik 2016/17-2017/18
Meghna Singh 2010/11-2012/13
VR Mishra 2010/11-2011/12
Mradulata Singh 2007/08
Neelam Singh 2012/13
Neetu Singh 2009/10
Nenci 2017/18
J Pandey 2016/17-2017/18
S Pandey 2007/08-2010/11
SS Pandey 2012/13-2013/14
M Patel 2008/09-2009/10
N Pharasi 2007/08-2008/09
AR Prajapati 2014/15-2015/16
Pratibha Singh 2013/14
H Rais 2014/15-2017/18
B Rathaur 2015/16-2016/17
SS Sahu 2007/08-2011/12
Saumya Singh 2012/13-2014/15
AK Sharma 2010/11-2014/15
D Sharma 2007/08-2009/10
DB Sharma 2010/11-2015/16
KG Sharma 2011/12-2012/13
SA Sharma 2012/13
Shashi Singh 2013/14
Shivangiraj Singh 2007/08-2010/11
S Srivastava 2007/08
Swati Singh 2007/08
KG Tamta 2013/14-2014/15
Tapasya Singh 2011/12
SA Thapliyal 2011/12-2013/14
A Tiwari 2016/17
DS Tiwari 2013/14-2014/15
K Tiwari 2012/13
B Tomar 2007/08-2010/11
V Tyagi 2008/09
SM Verma 2013/14-2015/16
Vidisha 2017/18
G Yadav 2015/16
Poonam Yadav 2007/08-2009/10
Premlata Yadav 2007/08-2009/10
R Yadav 2017/18

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive