CricketArchive

Players who have played for Uttar Pradesh Women

G Agarwal 2009/10-2014/15
N Agarwal 2000/01
Alka Singh 2014/15-2015/16
Anjali Singh 2016/17-2017/18
E Aparanjita 2000/01
B Apranjitha 2000/01
A Bansal 2000/01
AL Bhardwaj 2006/07-2017/18
EK Bisht 2006/07-2012/13
R Bist 2000/01
E Chaturvedi 2006/07-2009/10
AV Chaudhary 2014/15-2016/17
N Choudhary 2008/09-2017/18
P Choudhary 2006/07-2012/13
S Dabi 2007/08-2008/09
Deepali Singh 2014/15
S Devi 2017/18
PD Dimri 2012/13
Ekta 2016/17
Ekta Singh 2015/16
Garima Singh 2009/10-2014/15
N Gaur 2017/18
S Gupta 2000/01
TM Gupta 2006/07-2009/10
R Hina 2000/01
KS Hora 2009/10-2012/13
SR Jadhav 2011/12
R Jaikusool 2000/01
R Jain 2013/14
NB Jaiswal 2013/14
R Jaiswal 2000/01
RS Jindal 2009/10-2015/16
TR Kala 2016/17-2017/18
A Kalkhanday 2013/14
R Kanojiya 2016/17-2017/18
SR Kaushik 2013/14-2014/15
Kirti 2017/18
S Kothari 2006/07-2016/17
Kshama Singh 2016/17-2017/18
M Malik 2015/16-2017/18
S Mathur 2016/17-2017/18
Meghna Singh 2012/13-2014/15
VR Mishra 2013/14-2014/15
Neetu Singh 2010/11-2016/17
S Pandey 2009/10-2017/18
SS Pandey 2015/16
S Pathak 2006/07
N Pharasi 2007/08-2013/14
AR Prajapati 2015/16-2016/17
ZF Qureshi 2006/07-2015/16
CS Raghav 2006/07-2012/13
Rahul Singh 2000/01
H Rais 2015/16
VI Raphael 2006/07-2007/08
T Rawat 2000/01
Reena Singh 2000/01
Reena Singh 2006/07-2009/10
B Rekha 2000/01
H Riaz 2000/01
H Risvi 2000/01
SS Sahu 2009/10-2016/17
Saumya Singh 2015/16
RK Saxena 2006/07-2008/09
P Shally 2007/08-2009/10
AK Sharma 2014/15-2017/18
D Sharma 2009/10-2014/15
DB Sharma 2014/15-2016/17
S Sharma 2008/09-2010/11
Shashi Singh 2014/15-2015/16
Shivangiraj Singh 2008/09-2017/18
P Shukla 2006/07
Shweta Singh 2007/08-2012/13
V Simple 2000/01
Suboor Khan 2008/09
Swati Singh 2015/16
M Tamanana 2000/01
Tarannum 2000/01
Tarrannum 2000/01
B Tomar 2008/09-2015/16
S Vatcha 2000/01
SJ Verma 2009/10-2013/14
SM Verma 2014/15-2017/18
Poonam Yadav 2007/08-2013/14
Premlata Yadav 2010/11-2015/16

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive