CricketArchive

Players who have played for Vidarbha Women or for associated teams

GS Acharya 2014/15-2016/17
PD Acharya 1999/00-2017/18
SB Allot 2008/09-2018/19
JR Bhagat 2009/10-2015/16
AS Bhongade 2016/17-2018/19
MS Bodkhe 2015/16-2018/19
HP Bokade 2007/08-2018/19
SA Borekar 2016/17-2017/18
KV Chawarkar 2007/08-2017/18
EA Choudhari 2014/15-2015/16
AJ Choudhary 2015/16-2016/17
NA Dabli 2007/08-2016/17
A Dahire 2017/18
TG Dhamankar 2007/08-2009/10
SW Dharne 2013/14-2018/19
NS Elias 2006/07-2011/12
SG Francis 1999/00-2010/11
BS Fulmali 2008/09-2018/19
Gauri Singh 2011/12-2012/13
AD Ghugre 2006/07-2009/10
AS Guha 2006/07-2017/18
PA Hadke 2006/07-2015/16
N Haider 1999/00
VM Halmare 2011/12
P Harchandani 2017/18
LM Inamdar 2014/15-2018/19
AG Kale 2007/08
S Kamaniwal 1999/00
SR Kamone 2011/12-2018/19
R Kantode 2018/19
P Karwande 2006/07
DD Kasat 2011/12-2018/19
K Kaur 1999/00
VU Khandkar 2009/10-2018/19
PG Kherkar 2010/11-2013/14
NE Khobragade 2006/07-2008/09
NT Kohale 2011/12-2018/19
SS Mahajan 2012/13-2015/16
VG Mahakalkar 2010/11-2012/13
YG Majarkhede 2008/09
RH Mange 1999/00-2016/17
AN Mawal 2007/08
MR Meshram 2007/08-2016/17
RN Meshram 2009/10-2011/12
SB Meshram 1999/00
SR Meshram 2011/12-2016/17
VA Mirani 2013/14
RA More 2012/13-2018/19
KS Muddar 1999/00
KK Mudghal 1999/00
KS Nagwani 2007/08-2018/19
M Naidu 1999/00
SA Naidu 2006/07-2008/09
SA Naidu 2007/08-2016/17
SD Nampalliwar 2006/07
AA Pantawane 2008/09-2016/17
DD Parekh 2015/16-2016/17
RS Paul 2009/10-2018/19
JH Pillay 2012/13
KU Pophali 2009/10-2018/19
A Raibhog 2014/15-2015/16
SK Rajoriya 2007/08-2010/11
DA Ramani 2007/08-2012/13
S Raut 2017/18
MC Rawat 2007/08
NC Salunke 2010/11-2014/15
A Shahu 2017/18
S Shambharkar 2016/17
V Sharma 2017/18
MA Shinde 2015/16
N Shinde 1999/00
SS Shinde 2009/10-2013/14
Sofia Khan 1999/00
MR Solao 2011/12-2013/14
GV Sonone 1999/00-2006/07
V Sonwane 2018/19
R Sumra 1999/00
K Tekade 2017/18-2018/19
A Thakre 2017/18
AI Thakre 2013/14
SR Thorat 2015/16
J Tikpurlikar 1999/00
PY Todsam 2011/12
MM Verulkar 2006/07-2007/08
RR Walde 2008/09-2013/14
GS Wankar 2013/14-2018/19
SH Warbhe 2014/15-2017/18
KR Zanzad 2006/07-2018/19

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2019 CricketArchive