CricketArchive

Players who have played for United Arab Emirates Under-19s Women or for associated teams

Aysha Naushadkhan 2010/11-2012/13
CA Bhatt 2007-2012/13
D Borcar 2008/09-2012/13
Chaya Mughal 2016/17
NM Cherriath 2007-2009
C Deepak 2010/11
M Dhodhi 2007-2010/11
NE Dos Santos Robinson 2007
NC D'Silva 2007
MG D'Souza 2008/09-2010/11
Esha James 2011/12
Esha Oza 2016/17
Fatimah Ahsan 2016/17
TM Flynn 2007
S Gupta 2010/11-2011/12
Hafza Faisal 2012/13
Humaira Tasneem 2008/09-2016/17
Ishani Seneviratna 2016/17
Jesar Maqsood 2007
C Kalgutkar 2012/13
Kavisha Kumari 2016/17
A Khemani 2008/09-2012/13
M Kulkarni 2009
K Makarand 2008/09
TAP Malitha 2007-2010/11
PS Nadar 2007-2012/13
RS Nadeem 2010/11-2011/12
A Nair 2010/11
Natasha Michael 2016/17
Neha Sharma 2016/17
Nisha Ali 2016/17
S Pandey 2009-2010/11
B Pereira 2011/12-2012/13
B Prakash 2008/09-2010/11
S Prakash 2008/09-2011/12
V Praveen 2007-2012/13
Priyanjali Jain 2016/17
Rabia Shah 2008/09-2009
Rashida Hussain 2010/11
Roopa Nagraj 2016/17
S Saleem 2007-2012/13
Samiya Salim 2016/17
S Sandhu 2012/13
S Sankar 2008/09-2010/11
S Sathe 2011/12-2012/13
J Shah 2008/09-2009
Shalani Wanniarachchi 2016/17
M Shankar 2007-2009
A Sharma 2007
AK Siddiqui 2010/11
NK Siddiqui 2010/11-2011/12
Subha Srinivasan 2016/17
Tahira Akbar 2007
K Vedhasinghe 2010/11-2012/13

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2017 CricketArchive