CricketArchive

List A Matches played by Al-Amin (90)

30th September 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Sheikh Jamal Dhanmondi Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a22865
2nd October 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a22870
7th October 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Gazi Tank Cricketers Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a22886
31st October 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Victoria Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a22951
3rd November 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Khelaghar Samaj Kallyan Samity Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a22964
7th November 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Brothers Union Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a22988
9th November 2013 Dhaka Premier Division 2013/14  Abahani Limited v Kala Bagan Krira Chakra Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a22998
17th November 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Sheikh Jamal Dhanmondi Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23688
21st November 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Legends of Rupganj Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23700
25th November 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Partex Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a23722
28th November 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Kala Bagan Krira Chakra Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23732
1st December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Old DOHS Sports Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23746
4th December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Victoria Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a23757
7th December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Brothers Union Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23770
11th December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Kala Bagan Cricket Academy Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23794
15th December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15  Abahani Limited v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23816
27th December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15 Super LeagueAbahani Limited v Legends of Rupganj Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a23843
30th December 2014 Dhaka Premier Division 2014/15 Super LeagueAbahani Limited v Prime Doleshwar Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a23849
4th January 2015 Dhaka Premier Division 2014/15 Super LeagueAbahani Limited v Prime Bank Cricket Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a23863
24th April 2016 Dhaka Premier Division 2016  Legends of Rupganj v Victoria Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a24674
28th April 2016 Dhaka Premier Division 2016  Mohammedan Sporting Club v Victoria Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a24683
2nd May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Kala Bagan Cricket Academy v Victoria Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a24691
4th May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Abahani Limited v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24693
9th May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Prime Doleshwar Sporting Club v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24701
12th May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Prime Bank Cricket Club v Victoria Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a24707
18th May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Cricket Coaching School v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24715
26th May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Kala Bagan Krira Chakra v Victoria Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a24722
30th May 2016 Dhaka Premier Division 2016  Sheikh Jamal Dhanmondi Club v Victoria Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a24730
4th June 2016 Dhaka Premier Division 2016  Brothers Union v Victoria Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a24735
9th June 2016 Dhaka Premier Division 2016  Gazi Group Cricketers v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24762
12th June 2016 Dhaka Premier Division 2016 Super LeaguePrime Bank Cricket Club v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24767
15th June 2016 Dhaka Premier Division 2016 Super LeagueLegends of Rupganj v Victoria Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a24783
18th June 2016 Dhaka Premier Division 2016 Super LeagueAbahani Limited v Victoria Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a24792
20th June 2016 Dhaka Premier Division 2016 Super LeaguePrime Doleshwar Sporting Club v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24799
22nd June 2016 Dhaka Premier Division 2016 Super LeagueMohammedan Sporting Club v Victoria Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a24804
13th April 2017 Dhaka Premier Division 2017  Kala Bagan Krira Chakra v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a25440
18th April 2017 Dhaka Premier Division 2017  Khelaghar Samaj Kallyan Samity v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a25449
21st April 2017 Dhaka Premier Division 2017  Mohammedan Sporting Club v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a25460
27th April 2017 Dhaka Premier Division 2017  Prime Bank Cricket Club v Victoria Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a25475
29th April 2017 Dhaka Premier Division 2017  Legends of Rupganj v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a25488
2nd May 2017 Dhaka Premier Division 2017  Prime Bank Cricket Club v Prime Doleshwar Sporting Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a25508
5th May 2017 Dhaka Premier Division 2017  Abahani Limited v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a25525
9th May 2017 Dhaka Premier Division 2017  Partex Sporting Club v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a25554
15th May 2017 Dhaka Premier Division 2017  Brothers Union v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a25583
18th May 2017 Dhaka Premier Division 2017  Prime Bank Cricket Club v Sheikh Jamal Dhanmondi Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a25597
21st May 2017 Dhaka Premier Division 2017  Gazi Group Cricketers v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a25603
24th May 2017 Dhaka Premier Division 2017 Super LeagueAbahani Limited v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a25608
27th May 2017 Dhaka Premier Division 2017 Super LeaguePrime Bank Cricket Club v Prime Doleshwar Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a25617
19th October 2017 Ireland Wolves in Bangladesh 2017/18  Bangladesh A v Ireland Wolves Sheikh Kamal International Cricket Stadium No 2 Ground, Cox's Bazar a25771
24th October 2017 Ireland Wolves in Bangladesh 2017/18  Bangladesh A v Ireland Wolves Sheikh Kamal International Cricket Stadium No 2 Ground, Cox's Bazar a25779
25th October 2017 Ireland Wolves in Bangladesh 2017/18  Bangladesh A v Ireland Wolves Sheikh Kamal International Cricket Stadium No 2 Ground, Cox's Bazar a25780
26th October 2017 Ireland Wolves in Bangladesh 2017/18  Bangladesh A v Ireland Wolves Sheikh Kamal International Cricket Stadium, Cox's Bazar a25782
7th February 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Kala Bagan Krira Chakra v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a26024
11th February 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Brothers Union v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a26075
15th February 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Legends of Rupganj v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a26137
19th February 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Prime Bank Cricket Club v Sheikh Jamal Dhanmondi Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a26171
24th February 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Mohammedan Sporting Club v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a26186
28th February 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Agrani Bank v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a26200
2nd March 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Abahani Limited v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a26203
6th March 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Prime Bank Cricket Club v Prime Doleshwar Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a26220
10th March 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Gazi Group Cricketers v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a26240
14th March 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Prime Bank Cricket Club v Shinepukur Cricket Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a26279
18th March 2018 Dhaka Premier Division 2017/18  Khelaghar Samaj Kallyan Samity v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a26314
17th July 2018 Sri Lanka A in Bangladesh 2018  Bangladesh A v Sri Lanka A Sylhet Stadium, Sylhet a26522
19th July 2018 Sri Lanka A in Bangladesh 2018  Bangladesh A v Sri Lanka A Sylhet Stadium, Sylhet a26526
22nd July 2018 Sri Lanka A in Bangladesh 2018  Bangladesh A v Sri Lanka A Sylhet Stadium, Sylhet a26530
1st August 2018 Bangladesh A in Ireland 2018  Ireland Wolves v Bangladesh A Oak Hill Cricket Club, Oak Hill a26543
3rd August 2018 Bangladesh A in Ireland 2018  Ireland Wolves v Bangladesh A Oak Hill Cricket Club, Oak Hill a26545
5th August 2018 Bangladesh A in Ireland 2018  Ireland Wolves v Bangladesh A Oak Hill Cricket Club, Oak Hill a26547
8th August 2018 Bangladesh A in Ireland 2018  Ireland Wolves v Bangladesh A The Vineyard, Dublin a26549
10th August 2018 Bangladesh A in Ireland 2018  Ireland Wolves v Bangladesh A Castle Avenue, Dublin a26550
9th March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Khelaghar Samaj Kallyan Samity v Prime Bank Cricket Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a27100
12th March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Prime Bank Cricket Club v Prime Doleshwar Sporting Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a27127
14th March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Legends of Rupganj v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a27144
19th March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Prime Bank Cricket Club v Sheikh Jamal Dhanmondi Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar a27164
22nd March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Abahani Limited v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a27172
27th March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Prime Bank Cricket Club v Uttara Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a27191
30th March 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Brothers Union v Prime Bank Cricket Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a27200
2nd April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Prime Bank Cricket Club v Shinepukur Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a27213
5th April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Bangladesh Krira Shikkha Protisthan v Prime Bank Cricket Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a27222
8th April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Mohammedan Sporting Club v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a27236
11th April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19  Gazi Group Cricketers v Prime Bank Cricket Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a27248
15th April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19 Super LeaguePrime Bank Cricket Club v Sheikh Jamal Dhanmondi Club Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah a27257
17th April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19 Super LeaguePrime Bank Cricket Club v Prime Doleshwar Sporting Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a27262
19th April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19 Super LeagueAbahani Limited v Prime Bank Cricket Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a27270
21st April 2019 Dhaka Premier Division 2018/19 Super LeagueMohammedan Sporting Club v Prime Bank Cricket Club Shere Bangla National Stadium, Mirpur a27286
20th September 2019 Bangladesh Under-23s in India 2019/20  India Under-23s v Bangladesh Under-23s Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow a27518
21st September 2019 Bangladesh Under-23s in India 2019/20  India Under-23s v Bangladesh Under-23s Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow a27521
25th September 2019 Bangladesh Under-23s in India 2019/20  India Under-23s v Bangladesh Under-23s Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow a27550
15th March 2020 Dhaka Premier Division 2019/20  Legends of Rupganj v Old DOHS Sports Club Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 4 Ground, Savar a28034

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2021 CricketArchive