CricketArchive

Players (S) who have played for Goa Under-15s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N S 2016/17-2018/19
P Sachin 1980/81
X Sachin Mishra 2018/19
S Sadashiv 1981/82
N Sadekar 2001/02
NI Sadekar 2005/06-2007/08
OB Saikumar 2011/12
NI Sait 2005/06-2006/07
F Saiyed 2017/18
J Salgaonkar 1989/90
PU Salgaonkar 1998/99-2004/05
V Salia 2001/02
E Salkar 1980/81-1982/83
SS Salunke 2011/12-2013/14
B Samant 2000/01-2001/02
U Samant 1989/90
K Sameer 1986/87-1988/89
E Sanches 1979/80-1985/86
M Sandeep 1992/93
S Sandeep 1989/90
M Sandeep Redkar 2015/16-2017/18
Sandipthald 1992/93
L Sane 1986/87
N Sane 1979/80-1980/81
RP Sangodkar 2017/18
VP Sangodkar 2006/07-2010/11
Sanjay 1987/88
S Sanjay Gajinkar 2017/18
B Santan 1986/87
R Santhosh 2001/02
S Santosh Shet 2018/19
A Sanvordenkar 1992/93
SV Saravanan 2011/12
Saravanand 2003/04
NS Sardesai 1986/87-1987/88
SS Sardesai 2000/01-2004/05
A Sardessai 2017/18
Sarparaj 2017/18
RA Sarvankar 2004/05-2008/09
R Satardekar 2009/10
AA Saudagar 2007/08
K Savaikar 2001/02
P Savordekar 1993/94
DB Sawal 2006/07
KD Sawant 2006/07
P Sawant 2001/02
RD Sawant 2003/04
MM Sawkar 1980/81-1995/96
SH Sawkar 2005/06-2009/10
TT Sawkar 2012/13-2019/20
A Sayed 2007/08
S Sayed 2002/03
S Sayed 1985/86
B Sayyed 2012/13
G Seet 2007/08
M Sekhar 1990/91
M Senthilnathan 1995/96
Shadab Khan 2014/15-2018/19
J Shah 1985/86-1987/88
MS Shah 2003/04-2004/05
N Shah 1991/92
FMM Shaikh 2002/03-2006/07
I Shaikh 2003/04
I Shaikh 2017/18-2018/19
J Shaikh 2001/02
J Shaikh 2000/01
K Shaikh 1991/92
MA Shaikh 2000/01
RK Shaikh 2003/04-2006/07
S Shaikh 2018/19
S Shaikh 1998/99
Shalmon 2018/19
KR Shanbhag 2006/07
J Shankar 1980/81
V Shankar 1998/99
DR Shankardas 1999/00-2002/03
S Shanker 1987/88
N Sharma 2006/07-2007/08
RA Sharma 2008/09
SS Sharma 2000/01
B Shashikant Pagare 2016/17-2018/19
I Sheikh 2017/18
Z Sheikh 1999/00-2003/04
S Shenoy 1991/92-1992/93
A Shet 2001/02-2003/04
AV Shet 2004/05
RV Shet 2013/14-2017/18
HH Shetgaonkar 2000/01-2006/07
S Shetgaonkar 1998/99
SV Shetgaonkar 2013/14-2015/16
AS Shetty 1990/91-1996/97
JR Shetty 1986/87-1991/92
K Shetty 1987/88
N Shetty 1997/98
P Shetty 1994/95
SS Shetty 2003/04-2004/05
SS Shetty 1999/00-2000/01
U Shetty 1980/81
V Shetty 1997/98
VP Shetty 2007/08-2010/11
AS Shetye 2009/10-2012/13
T Shetye 1988/89
U Shetye 1982/83
AA Shigwan 2013/14-2019/20
RR Shinde 2010/11
SS Shinde 2008/09
SS Shinde 1981/82-1989/90
D Shirgaokar 2009/10
D Shirgoankar 1982/83
AP Shirodkar 2000/01-2008/09
M Shirodkar 2009/10
NN Shirodkar 1999/00
P Shirodkar 2009/10
PS Shirodkar 2012/13
SM Shirodkar 2011/12
RU Shukla 2012/13-2013/14
SA Signapurkar 1990/91-1996/97
A Sigwan 2015/16
S Simepurushkar 1995/96
BM Singh 2004/05-2009/10
R Singh 1988/89
RR Singh 2015/16-2017/18
K Singh Gusain 2016/17
T Siraj Ali 2013/14
MG Sirur 2011/12-2019/20
V Sivaramakrishnan 2010/11
V Sokte 2001/02
V Solanki 1985/86-1986/87
S Somasekhar 2003/04
AS Sonawane 2003/04-2006/07
R Sopan 2017/18-2018/19
S Sriram 2009/10
Sudhakar 1984/85
S Suresh 1997/98
S Suresh 2005/06
ND Surlaker 2011/12-2016/17
VP Surve 2013/14
AV Suryavanshi 2013/14-2015/16
AV Suryawanshi 2013/14-2018/19
A Syed 2009/10

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2020 CricketArchive