CricketArchive

Players who have played for Baroda Under-19s Women or for associated teams

ND Anjaria 2007/08-2013/14
VP Barot 2006/07-2007/08
TK Bera 2010/11
KJ Bhalerao 2006/07-2007/08
JH Bhatia 2011/12-2012/13
YH Bhatia 2012/13-2017/18
KK Chaudhari 2009/10
PB Dave 2007/08-2011/12
CJ Desai 2014/15-2017/18
RS Deshmukh 2010/11-2014/15
PD Dev 2006/07
J Fernandes 2015/16-2016/17
KJ Gardner 2006/07-2009/10
PA Gohil 2008/09-2010/11
BH Gorasiya 2010/11-2012/13
YH Gorasiya 2012/13-2014/15
Harshita Singh 2008/09
SK Jamshindikar 2010/11-2013/14
AS Joseph 2013/14-2017/18
G Joshi 2006/07
PA Joshi 2012/13
PU Kansara 2009/10-2014/15
T Kaur 2014/15
TV Khot 2010/11-2013/14
Komal 2014/15
JC Kulkarni 2006/07-2008/09
GA Limgavkar 2007/08-2010/11
RO Maurya 2014/15-2017/18
RR Mehta 2009/10-2011/12
NH Mirza 2009/10
SH Mistry 2007/08
S Mitharwal 2013/14-2014/15
S Modi 2006/07-2007/08
JR Mohite 2012/13-2017/18
DM Muley 2014/15-2015/16
GP Naik 2015/16-2016/17
SP Parmar 2012/13-2015/16
AV Patel 2007/08-2013/14
DR Patel 2007/08-2008/09
HA Patel 2006/07-2017/18
HK Patel 2013/14-2017/18
KP Patel 2013/14-2017/18
NY Patel 2010/11-2017/18
PA Patel 2006/07-2017/18
RA Patel 2013/14-2017/18
MY Pathan 2010/11-2013/14
TN Pathan 2006/07-2017/18
UF Pathan 2014/15-2016/17
AL Purabiya 2016/17
MR Rajsil 2012/13
BJ Rana 2006/07-2009/10
PB Rawat 2014/15-2017/18
RK Saiyed 2007/08-2014/15
RN Saiyed 2008/09-2010/11
SR Salunke 2011/12-2014/15
AH Shah 2007/08-2010/11
CA Shah 2011/12-2017/18
KG Shah 2012/13-2014/15
TI Shaikh 2010/11-2017/18
TM Shaikh 2006/07-2013/14
SR Sharma 2011/12-2017/18
RS Sheikh 2010/11-2016/17
NS Shinde 2007/08-2009/10
BD Surti 2006/07-2017/18
KK Tank 2008/09-2016/17
PP Thakore 2008/09-2013/14
LJ Tomar 2006/07-2011/12
SJ Tomar 2007/08
PA Vaja 2013/14-2014/15
MC Vasava 2014/15
MA Vaza 2014/15
RP Yadav 2015/16-2017/18
ZA Yakubwala 2010/11-2016/17

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive