CricketArchive

Players (K) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SK Kaalko 2012/13-2018/19
M Kadam 2014/15-2015/16
S Kadam 2002/03
VG Kahlon 2017/18-2018/19
RN Kakatkar 2000/01-2003/04
MP Kakode 2015/16-2018/19
PMP Kakode 1988/89-1999/00
M Kakodkar 1986/87-1987/88
C Kalangutkar 1991/92-1992/93
RD Kalangutkar 1999/00-2006/07
SA Kale 2007/08
G Kalekar 1995/96-1999/00
N Kalekar 1998/99
NS Kalekar 1994/95-2003/04
M Kallal 2016/17
D Kamat 1982/83
MY Kamat 2003/04-2011/12
NK Kamat 2000/01-2004/05
R Kamat 2000/01
S Kamat 2017/18-2018/19
S Kamat 1994/95-1995/96
SK Kamat 1998/99-2019/20
SS Kamat 1997/98-2004/05
SV Kamat 1989/90-2002/03
PR Kamath 1986/87-1987/88
V Kamath 1987/88
VS Kamath 2007/08-2012/13
GB Kambli 2015/16-2016/17
ND Kambli 1986/87-2005/06
RJ Kambli 1980/81-1994/95
K Kane 1994/95
S Kane 1992/93
B Kanekar 2012/13-2015/16
SS Kanekar 2011/12-2014/15
SS Kanekar 2003/04-2011/12
SP Kangralkar 1985/86-1990/91
N Kankonkar 2018/19
R Karade 1986/87
V Karande 1993/94
A Karapurkar 2017/18
S Karbotkar 2001/02
N Kargaonkar 2001/02-2002/03
T Karpe 1992/93
MM Kasana 2016/17-2018/19
D Kashinath 1993/94
SM Kashyap 2013/14
D Kasvankar 2018/19
D Kaswankar 2017/18
AN Katkar 2002/03-2010/11
S Katkar 1979/80
AD Kaushik 2019/20
Kaustubh 2015/16-2016/17
SS Kauthankar 2009/10-2019/20
Y Kauthankar 2014/15
V Kavlekar 2013/14-2014/15
RV Keni 2000/01-2015/16
V Keni 1979/80-1985/86
P Kennedy 1980/81-1982/83
A Keny 2015/16
AA Kesarkar 2007/08
SS Kesarkar 2009/10-2014/15
S Kevelekar 1988/89-1989/90
A Kewat 2018/19
HAS Khalid 1996/97-2002/03
AA Khan 2012/13-2018/19
M Kharde 1986/87-1992/93
N Khatkar 2002/03
SS Khatri 2003/04-2007/08
N Khaunte 2017/18
P Kheture 2007/08
SV Khokar 2010/11
D Kholkar 2003/04
A Khutkar 2015/16
M Khutkar 2016/17-2018/19
MA Khutkar 2012/13-2014/15
AA Kinelekar 1999/00-2004/05
D Kinlekar 1988/89-1990/91
Kishore 1996/97
S Kishore 2006/07
S Kitlekar 1986/87-1988/89
AS Kolambkar 1999/00-2011/12
V Kolambkar 1994/95-1996/97
VV Kolambkar 1992/93-2005/06
A Kolvangakar 2000/01
SA Korde 2016/17
MC Korgaonkar 2005/06-2007/08
R Korgaonkar 1988/89
V Korgaonkar 1993/94-1994/95
VR Korgaonkar 1997/98-2001/02
VS Korgaonkar 1987/88-1990/91
Krishananunni 2018/19
V Kubal 1979/80
MSP Kuchelkar 1995/96
A Kudav 2016/17
S Kuddardkar 1991/92
AA Kudtarkar 2007/08-2008/09
M Kuduchadkar 1982/83
S Kuldeep 1999/00
A Kulkarni 2000/01-2003/04
V Kulkarni 1978/79
V Kumal 1978/79
S Kumar 1987/88
M Kundaikar 2012/13
V Kundaikar 1996/97-2000/01
S Kupraskar 2012/13
C Kurtadkar 2007/08
AR Kushte 2006/07
HS Kutty 2012/13-2013/14

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2020 CricketArchive